title
Sotsiaalmeedia mõjutused tarbijate käitumisele India turismisektoris COVID-19 järgsel perioodil
Influence of social media on consumer behaviour in the Indian tourism sector Post COVID-19 lockdown
author
Menacheriel Joy, Rithin
keywords
influence of social media
tourism sector
Indian tourists
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus