title
Efektiivsuse hindamise meetodi valimine reklaamikampaaniate jaoks Statoili näitel
Choosing an efficiency evaluation method of advertizing campaigns (based on the example of Statoil)
Выбор метода оценки эффективности рекламных кампаний на примере Statoil
author
Ignatovits, Anzelika
supervisor
defence date
language