title
Masinõppe meetoditel põhinevate pangakaartide tehingute pettuste tuvastamise algoritmide välja töötamine ja testimine
Developing and testing of machine learning algorithms for detecting bank card transaction fraud
author
Arandi, Indrek
keywords
finantstehingute pettused
financial transaction fraud
supervisor
defence date
language