title
Küberturbeharjutustes osalejate oskuste hindamine arvutikriminalistika-teemalise virtuaallabori näitel
Skills evaluation of participants of cybersecurity exercises on the example of a virtual hands-on forensic lab
author
Yaremenko, Olesia
keywords
arvutikriminalistika
oskuste hindamine
virtual lab
skills evaluation
supervisor
defence date
language