title
Mitteabielulise kooselu piiritlemise õiguslikud aspektid seoses elukoha vahetusega Eesti ja Ühendkuningriigi näitel. Legal aspects of the cohabitation relationship regarding the exchange of residence on the example of Estonia and the United Kingdom
author
Arak, Kristi
defence date
language