title
Lentiviirusvektorite valmistamine valitud geenide rolli selgitamiseks sümpaatiliste neuronite programmeeritud surmaperioodis
Manufacturing of lentivirus vectors to determine the role of specific genes in sympathetic neuronal programmed cell-death cycles
author
Sääsk, Ott
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information