title
Pikaajalise finantsinvesteeringu tasuvusanalüüs ja ettevõtte tegevuse parendamise võimalused OÜ Pajula Hambaravi näitel
Feasibility of long – term financial investment opportunities and corporate activities improvement on the example of Pajula Hambaravi OÜ
author
Järve, Silja
supervisor
defence date
language