title
CMA CGM Group ja APL ühinemise mõju APL Agencies Estonia OÜ tegevusele
Impact of merger of CMA CGM Group and APL in example of APL Agencies Estonia OÜ
author
Unnuk, Annegret
keywords
merekonteinervedu
ettevõtete ühinemine
ühinemisprotsessi tõhusus
merger of companies
efficiency of accession process
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal