title
Eesti koolinoorte arusaamad influencerturundusest läbi sotsiaalmeedia enne ja pärast Covid-19 pandeemiat
Estonian schoolchildren's perception of influencer marketing through social media before and after Covid-19 pandemic
author
Rõivas, Luisa
defence date
language