title
Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika 2014-2020 innovatsiooniosaku toetuste mõju Eesti ettevõtete tootlikkusele
An impact analysis of European Union cohesion policy 2014-2020 innovation subsidies on the productivity of Estonian companies
author
Akermann, Siim Erik
supervisor
Tasane, Helery; Sauga, Ako
defence date
language