title
EEG signaalide tuvastamise tehnoloogia rakendamine stressi situatsioonides ja tuleviku ergonoomiliste rakenduste loomiseks ja negatiivsete töötingimuste vältimiseks
EEG signal recognition technology in cognitive stress condition and future applications as evolution of ergonomic systems and prevention of working negative conditions
author
Franco, Cristofer Angel
keywords
defence date
language