title
Tallinna Polütehnik Nr 2 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
13.01.1978
language