title
Privaatsusele orienteeritud veebidisain ja -analüütika: Eesti kõrgkoolide veebilehtede juhtumiuuring
Privacy-Oriented Web Design and Analytics: A Case Study of Estonian Higher Education Institutions' Websites
author
Bagaskara, Aditya Iqbal
keywords
e-privaatsuse direktiiv
digitaalne privaatsus
ePrivacy Directive
digital privacy
supervisor
defence date
language
department / college