title
Talihooldustehnika marsruudid riigimaanteedel madala liiklussagedusega ja rahvastikutihedusega aladel Lõuna-Eestis
Winter maintenance vehicle routes on State Roads in low traffic and population density areas in South-Estonia
author
Pärn, Kaarel
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information