title
Tarbijate motiivid ja rahulolu teeninduskassade valikul
Consumer's motives and satisfaction related to the selection of self-service checkouts
author
Kaimer, Rait
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus