title
Таллинский Политехник № 8 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
07.03.1986
language