title
Oksindoolide asümmeetriline organokatalüütiline Wittigi [2,3] ümberasetusreaktsioon
Asymmetric organocatalytic [2,3] Wittig rearrangement of oxindoles
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access