title
Väävli jaotus erinevates põlevkivides ja nende termilise töötlemise produktides
Distribution of sulfur in different oil shale and their products of thermal processing
Распределение серы в разных видах сланца и продуктах их термической переработки
author
Suštšik, Olga
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Ei kuulu avalikustamisele