title
Bakterite arvukus ja bakteriplanktoni fenotüüpiline struktuur ning ajaline muutlikkus Soome lahe ristlõike eufootilises tsoonis
Bacterial number and bacterioplankton phenotypic structure and temporal variability in the euphotic zone of Gulf of Finland crosscut
keywords
bakteriplankton
epifluorestsents mikroskoopia
akridiinoranž
epifluorescence microscopy
acridine orange
defence date
language