title
Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamine Eesti kohalikes omavalitsustes
Implementation of corruption prevention measures in estonian local governments
author
Käige, Ragne
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus