title
Juhtumiuurimus kulusäästliku mõtlemise järjepidevast rakendamisest
Continuous Improvement in LEAN Thinking: a Case Study
author
Kaasik, Kadri
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information