title
Tervishoiutöötajate tööalane kiusamine ja haiguslehtede vaheline seos suurhaigla näitel
Relationship between workplace bullying among health professionals and sick leave certificates on an example of a large hospital
author
Jürgenson, Liis
keywords
töökiusamise
meditsiiniõed
töötajate omavahelised suhted
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only