title
Lõhnahäiringuid põhjustava H2S uuringute andmete analüüs Põhja Tallinnas Pelguranna ja Kolde pst ristis asuval tuulutuspüstakul ja lõhnahäiringu leevendusmeetmete väljapakkumine
Analysis of data from H2S studies, wich cause odor nuisance, at the ventilation tower located at the intersection of Pelguranna and Kolde pst in North Tallinn and proposal of odor nuisance migitation measures
author
Mälk, Reino
keywords
odour nuisances
H2S studies
ventilation towers
mitigation measures
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö