title
Uute Fleepi kasutajate kliendivoolavuse ennustamine masinõppega. New Fleep user churn prediction using machine learning
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal