title
Maksustruktuuri mõju majanduskasvule Lääne-Euroopa ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide näitel
The Impact of Tax Structure on Economic Growth in Western European and in Central and Eastern European Countries
keywords
eraisiku tulumaks
tarbimismaks
varamaksud
grupiviisiline mudelite ühendatud keskmine hinnang
corporate income tax,
excise duties
property taxes
group average combined model estimates
supervisor
defence date
language