title
Tallink Express Hotel´i vastuvõtu iseteenindusalaks muutmise tasuvusanalüüs
Cost-benefit analysis of turning Tallink Express Hotel reception into a self-service area
author
Rebane, Triinu
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit