title
Majanduslikud stiimulid ja nende mõju indiviidi otsustele vanemahüvitiste näitel
Economic Incentives and Their Impact on Individuals Decisions.The Case of Parental Benefits in Estonia
author
Reitalu, Elo
keywords
majanduslikud stiimulid
sündimuskäitumine
economic incentives
fertility behavior
supervisor
defence date
language