title
Parimate praktikate kaardistamine mitmetasandiliste küberõppuste korraldamiseks Eestis
Mapping the Best Practices for Designing Multi-Level Cyber Security Exercises in Estonia
author
Kukk, Katrin
supervisor
Luht, Lauri
defence date
language