title
Sarnaste hoonete leidmine LOD2 põhjal kasutades masinõppe algoritme
Finding Similar Buildings Based on LOD2 Using Machine Learning Algorithms
supervisor
defence date
language