title
Kiviõli Keemiatööstuse utteveest veeslahustuvate summaarsete fenoolide eraldamise ekstraktsioonikolonni arvutus
Calculation of water-soluble phenols extraction column at KKT Oil OÜ
Расчёт экстракционной колонны для выделения суммарных водорастворимых фенолов из подсмольной воды KKT OÜ
author
Aleksejeva, Natalja
keywords
veeslahustuvad fenoolid
defenolatsion
uttevesi
ekstraheerimiskolonn
ekstraheerimiskarbid
water-soluble phenols
pyroligneous liquor
box-type extractors
column type with a nozzle
ekstraktsiooniprotsess
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information