title
Stormwater Quantity and Quality of Large Urban Catchment in Tallinn
Sademevee äravool ja kvaliteet suure linna valgalal Tallinna näitel
author
Maharjan, Bharat
keywords
stormwater pollutants
stormwater monitoring
sademevee saasteained
sademevee seire
stormwater management model
sademevee käitlemise mudel
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
defence date
21.12.2016
identifier
ISBN 9789949830497 (publication)
ISBN 9789949830503 (pdf)
ISSN 14064766
language