title
Plastjäätmete töötlemisvõimaluse uurimine pürolüüsi meetodil põlevkivi skeemi järgi
The study of the plastic waste treatment possibility by pyrolysis according to oil shale scheme
Исследование возможности переработки пластиковых отходов по схеме горючих сланцев методом пиролиза
author
Belova, Margarita
keywords
plastjäätmete pürolüüs
põlevkivi pürolüüsi skeem
standardmeetod
plastic wastes
pyrolysis of plastic wastes
scheme of oil shale pyrolysis
standard method
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information