title
Põlevkivi ja turba koospõletamine tsirkuleeriva keevkihiga kateldes
Co-combustion of oil shale and peat in circulating fluidized bed boiler
Совместное сжигание горючих сланцев и торфа в котлах с циркулирующим кипящим слоем
author
Jakutova, Anastassia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele