title
Ühekomponentsete polüuretaanvahtude tootmiseks kasutatavate polüoolide analüüs infrapunaspektroskoopia meetodil
IR spectroscopy as a method for analysing polyols used in one component polyurethane foams
description
bakalaureusetööd
bachelors theses
defence date
language