title
Alustava IT ettevõtte ärimudeli edasiarendamine Buildsyn’i näitel
Developing the business model of an IT startup – the case study of Buildsyn
author
Alliksaar, Ingrid Helena
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 14.12.2025