title
Pankroti põhjused ja äri ümberkorraldamine Ida-Virumaa pankrotistunud ettevõtete näitel aastal 2013
The causes of bankruptcy and business restructuring of bankrupt companies in Ida-Viru county of Estonia in 2013
author
Horn, Olga
keywords
äri ümberkorraldamine
business restructuring
defence date
language