title
Välkkauplemise regulatsioon ja võimalikud õiguslikud probleemid välkkauplemisel siseteabe kasutamisel Euroopa Liidu õiguses
High-frequency trading regulation and possible legal problems in the use of inside information on high-frequency trading in European Union law
supervisor
defence date
language