title
Taastuvenergia tarbimise ja majanduskasvu vaheline seos Euroopa Liidu riikide näitel
Relationship between renewable energy consumption and economic growth in the European Union
author
Krumgolts, Anna
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus