title
Potentsiaalse DYRK1A fosforüleerimispiirkonna deleteerimine GLI1-s ja selle funktsionaalne analüüs
Deletion of potential DYRK1A phosphorylation area in GLI1 and its functional analysis.
author
Kupper, Annika
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Michelson, Piret
defence date
language
rights
lõputöö ei kuulu avalikustamisele