title
Kannabinoidide määramine marihuaanas kapillaarelektroforeesi meetodil LED-indutseeritud natiivse fluorestsentsdetektoriga
Determination of cannabinoids in marijuana using capillary electrophoresis method with laser-induced native fluorescence detector
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access