title
Finantsaruandluse kontseptuaalne raamistik
Conceptual Framework for Financial Reporting
author
Lükk, Alar
keywords
kontseptuaalsed alused
finantsaruandluse raamistik
finantsaruannete karakteristikud
finantsaruannete koostamine
raamistiku rakendamine
raamistiku parendamine
supervisor
defence date
language