title
Põlevkivi fenoolidest saadud aerogeelide omaduste uurimine
The study of properties of aerogels derived from oil shale phenols
Исследование свойств аэрогелей,полученных из сланцевых фенолов
keywords
ülekriitiline kuivatamine
termooksüdatsiooni aktivatsiooni energia
absorptsiooni aktiivsus
Honeyol
activation energy of thermal oxidative
absorptive activity
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Ei kuulu avalikustamisele