title
Kivinemiskeskkonna mõju külmakindla betooni sisestruktuuri kahjustuste tekkimisele
Effect of the environment on damage to the internal structure of frost-resistant concrete
author
Kaups, Lotta
keywords
dünaamiline elastsusmoodul
kivinemiskeskkond
sisestruktuur
frost-resistance
dynamic elastic moduls
internal structure
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus