title
Tallinna Polütehnik Nr 6 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
15.02.1980
language