title
Töötaja lojaalsust mõjutavad tegurid ABB Globaalse Äriteenuste Keskuse näitel
Factors influencing employeeloyalty based on example of ABB Global Business Services Center
author
Niit, Karolin
keywords
töötaja lojaalsus
töötaja lojaalsust mõjutavad tegurid
factors influencing employee loyalty
employee net promoter score
defence date
language