title
Seosed tugevuste kasutamise organisatsiooni toetuse, usalduskliima, tööalase pingutuse ja läbipõlemise vahel ehituse projektimeeskonna liikmete seas
Links between organisational support of strengths use, climate of trust, work effort and burnout among construction project team members
author
Karba, Virge
defence date
language