title
Tööandja brändi sisemine ja välimine vaade: ettevõtte A kaasus Unistuste Tööandja 2016 näitel
The internal and the external perspective of the employer as a brand: case-study of the enterprise A, based on the Dream employer 2016-study
author
Jaanus, Sirle
keywords
tööandja brändi positsioon
sisemine ja välimine vaade
praegused
endised ning potentsiaalsed töötajad
Unistuste Tööandja
employer brand position
internal and external perspective
former and potential employees
Dream Employer
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network