title
Olmejäätmee käitlemisviiside olelusringi hindamine Eesti näitel
Life Cycle Assessment of Municipal Solid Waste Treatment Options in Estonia
author
Nouh, Mahmoud
keywords
olmejäätmete käitlemisviisid
olelusringi hindamised
municipal waste treatment options
life cycle assessments
defence date
language