title
Tarbijate motiivid EhituseABC kauplusteketis müüdava private label’i NOVIPro ostmisel
Consumers motives for buying EhituseABC’s private label NOVIPro
keywords
private label
EhituseABC
NOVIPro
ehitusmaterjalide ja –kaupade turg
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network