title
Eesti iduettevõtete tulemuslikkuse seosed rahastamisviisiga
Relationship between Estonian start-up companies performance and entrepreneurial financing
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus